วิทยากรพิเศษ  ในหัวข้อ “ภายใต้ความร่วมมือเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา โรงงานต้นแบบ”
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมโถงกลาง  บจก. โอตานิเรเดียล

เมื่อวันที่ 18  ธันวาคม   2562 Mr. AK Harish (Head of TSAD , APAC) จากบริษัท Arlanxeo  เป็นวิทยากรพิเศษ  ในหัวข้อ “ภายใต้ความร่วมมือเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา โรงงานต้นแบบ บริษัท โอตานิเรเดียล รุ่นที่ 3 ครั้งที่  2 เพื่อให้ความรู้ด้านยางสังเคราะห์ ในการผลิตยางล้อรถยนต์  โดยมีพนักงานฝ่ายวิจัยพัฒนา และฝ่ายผลิต รวมถึงผู้บริหาร เข้ารับฟัง ณ  ห้องประชุมโถงกลาง   บจก. โอตานิเรเดียล