Distributors’ Practical Training & Knowledge Sharing
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ

    Arlanxeo จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในหัวข้อ “Distributors’ Practical Training & Knowledge Sharing” ให้กับ พนักงานบริษัทแลนเน็กซ์ และผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย